WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
常用验证码
当前位置:首页 > 挂机脚本 > 常用验证码

★智力问题问答答案_GOM_20170601

时间:2017/6/1 16:17:56   作者:永恒狂刀   来源:www.xpyouxi.com   阅读:4296   评论:0
内容摘要:等待(1500)aa=string.find(NPC对话内容,"计算题:5×6=?",1,true)if aa~=nil thenk2=string.find(NPC对话内容,".30",1,true)k3=string.sub(NPC对话...
等待(1500)
aa=string.find(NPC对话内容,"计算题:5×6=?",1,true)
if aa~=nil then
k2=string.find(NPC对话内容,".30",1,true)
k3=string.sub(NPC对话内容,k2-1,k2-1)
等待(1500)
输出信息(k3)
if k3=="A" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-124")
end
if k3=="B" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-108")
end
if k3=="C" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-92")
end
if k3=="D" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-76")
end 
end 

aa=string.find(NPC对话内容,"问题:地上1只猴,树上骑只猴,一共几只猴",1,true)
if aa~=nil then
k2=string.find(NPC对话内容,".2只",1,true)
k3=string.sub(NPC对话内容,k2-1,k2-1)
等待(1500)
输出信息(k3)
if k3=="A" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-124")
end
if k3=="B" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-108")
end
if k3=="C" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-92")
end
if k3=="D" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-76")
end 
end 


aa=string.find(NPC对话内容,"问题:地上1只猴,树上7只猴,一共几只猴?",1,true)
if aa~=nil then
k2=string.find(NPC对话内容,".8只",1,true)
k3=string.sub(NPC对话内容,k2-1,k2-1)
等待(1500)
输出信息(k3)
if k3=="A" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-124")
end
if k3=="B" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-108")
end
if k3=="C" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-92")
end
if k3=="D" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-76")
end 
end 

aa=string.find(NPC对话内容,"计算题:12+6=?",1,true)
if aa~=nil then
k2=string.find(NPC对话内容,".18",1,true)
k3=string.sub(NPC对话内容,k2-1,k2-1)
等待(1500)
输出信息(k3)
if k3=="A" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-124")
end
if k3=="B" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-108")
end
if k3=="C" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-92")
end
if k3=="D" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-76")
end 
end

aa=string.find(NPC对话内容,"问题:元宝比例:1:2000,10元等于多少元宝",1,true)
if aa~=nil then
k2=string.find(NPC对话内容,".20000元宝",1,true)
k3=string.sub(NPC对话内容,k2-1,k2-1)
等待(1500)
输出信息(k3)
if k3=="A" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-124")
end
if k3=="B" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-108")
end
if k3=="C" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-92")
end
if k3=="D" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-76")
end 
end 

aa=string.find(NPC对话内容,"问题:本服的【网银元宝】比例是多少",1,true)
if aa~=nil then
k2=string.find(NPC对话内容,".1:4000",1,true)
k3=string.sub(NPC对话内容,k2-1,k2-1)
等待(1500)
输出信息(k3)
if k3=="A" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-124")
end
if k3=="B" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-108")
end
if k3=="C" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-92")
end
if k3=="D" then
选择("imgex:20:1:2:1:120:-76")
end 
end 
等待(1500)★智力问题问答答案_GOM_20170601

出处:永恒狂刀官网
网址:
http://www.xpyouxi.com
转载时请注明出处和网址

永恒狂刀工作室目前有多种产品:三职业基本加速
三职业各种暗杀战士无限刺杀法师道士无限魔法瞬间顶药挂机打元宝等等一系列作者QQ:4132466 
         

CopyRight © 2010-2015 永恒狂刀 All Rights Reserved
免责声明:永恒狂刀官网绝对不会针对任何网络官方游戏开发,绝对支持国内信息产业,仅供玩家研究学习之用,仅是提供个人游戏的辅助工具,请不要用于非法用途.如有冒犯请声明,请联系网站客服告知,48小时内处理完毕!

适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活

粤ICP备08131629号-4