WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
常用验证码
当前位置:首页 > 挂机脚本 > 常用验证码

GEE_四个光柱,坐标,足球_20170820

时间:2017/8/21 10:20:51   作者:永恒狂刀   来源:www.xpyouxi.com   阅读:3635   评论:0
内容摘要:if 当前地图编号=="FTJT" then等待(1500)停止战斗()local jpgxu={}local guangbiao={}local g_x={}local g_y={}j=0for i=1,8 do a1=取光点图片序号(i) if a1~=0...
if 当前地图编号=="FTJT" then
等待(1500)
停止战斗()
local jpgxu={}
local guangbiao={}
local g_x={}
local g_y={}
j=0
for i=1,8 do
   a1=取光点图片序号(i)
   if a1~=0 then
      j=j+1
      jpgxu[j]=a1-500
      --输出信息(jpgxu[j])
   end
end

j=0
for i=1,8,2 do
   a1=取光点坐标(i)
   
   if a1~=0 then
      j=j+1
      guangbiao[j]=a1
      --输出信息(guangbiao[j])
   end
end


for i=1,4 do
   pp=guangbiao[i]
   k1=匹配内容(pp,[[(\d{1,3})]])
   if k1~=nil then
      g_x[i]=k1
      pp=string.gsub(pp,k1,"",1)
      g_y[i]=匹配内容(pp,[[(\d{1,3})]])
     --输出信息(g_x[i])
      --输出信息(g_y[i])
   end
end

 输出信息("-a-----")
for i=1,4 do
   for j=1,4 do
      if jpgxu[j]==i then
         --输出信息(tostring(i))
         --输出信息(jpgxu[j])
         --输出信息(g_x[j])
         --输出信息(g_y[j])
         --输出信息("我要移动")
         --输出信息("--v----")
         
         走到(tonumber(g_x[j]),tonumber(g_y[j]),0)
         等待(2000)
      end
   end
end
开始战斗()
end

GEE登录器验证码

出处:永恒狂刀官网
网址:
http://www.xpyouxi.com
转载时请注明出处和网址

永恒狂刀工作室目前有多种产品:三职业基本加速
三职业各种暗杀战士无限刺杀法师道士无限魔法瞬间顶药挂机打元宝等等一系列作者QQ:4132466 
         

CopyRight © 2010-2015 永恒狂刀 All Rights Reserved
免责声明:永恒狂刀官网绝对不会针对任何网络官方游戏开发,绝对支持国内信息产业,仅供玩家研究学习之用,仅是提供个人游戏的辅助工具,请不要用于非法用途.如有冒犯请声明,请联系网站客服告知,48小时内处理完毕!

适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活

粤ICP备08131629号-4